Na konci náročnějších tréninků nebo stáží se provádí různé druhy masáží jejichž cílem je uvolnit ztuhlé svaly. Masáž však není jen příjemnou relaxací. Správně prováděná (ale také správně přijímaná) masáž nás může mnohému naučit. Ač to nemusí být na první pohled jasné, má masáž řadu společného s prováděním bojových technik.

Ovládání těla
Pokud masíruješ, musíš perfektně ovládat své pohyby. Partner je maximálně uvolněný a tedy zranitelný. Pokud například v průběhu masáže ztratíš rovnováhu a nalehneš na partnera, můžeš mu způsobit zranění. Schopnost dokonalé kontroly svých pohybů je důležitá také pro boj. Na bezchybném provedení pohybů je založena každá technika.

Koncentrace
Masáž nesmí být prováděna bezmyšlenkovitě, automaticky. Musíš se maximálně soustředit abys dokázal vnímat jak tvá masáž na partnera působí. Dá se říct, že masáž je určitou formou meditace.

Vnímání partnera
Během masírování je nutné sledovat reakce partnera a upravit podle nich například sílu či směr přítlaku. To je velmi podobné chování toriho v technice. Také on musí bedlivě vnímat reakce svého uke a intuitivně upravit své pohyby.

Vnímání sebe
Vnímání vlastního těla, když jsi masírován, ti rovněž může přinést poučení. Všímej si pohybů, které byly příjemné a zkus je zopakovat až sám budeš masírovat. A naopak, vyvaruj se toho co ti bylo nepříjemné. Stejný způsob bys měl používat v roli uke při nácviku technik. Vnímej svého tori a snaž se poučit z jeho pohybů.

Obecné zásady masáže

  • nespěchej,
  • pracuj soustředěně – nerozptyluj se mluvením,
  • vnímej partnera – cílem masáže je partneru uvolnit svaly, ne jej zranit,
  • dej najevo pokud tě masáž bolí,
  • dej najevo pokud partner může zesílit.

Komentáře uzavřeny.

Rubriky
Starší články
Návštěvnost
Dnes: 220
Od 11/2010: 3281
Návštěvníci online: 1